Wspieramy polskich sportowców

Wspieramy polskich sportowców
 
Mistrz I Ligi Siatkarzy 2013/2014
 
Dowiedz się więcej
 

Kalkulator opłaty produktowej

Kalkulator opłaty produktowej
 
Sprawdź wysokość opłaty produktowej, czyli ustawowej kary za nie wywiązanie się z obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek. Jeśli chciesz obniżyć koszty związane z gospodarką opakowaniami kliknij przycisk poniżej i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Wprowadzasz baterie ?

Wprowadzasz baterie ?
 
Jeśli wprowadzasz baterie i poszukujesz wiarygodnego partnera oraz korzystnej finansowo oferty kliknij przycisk poniżej i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Odzysk i recykling opakowań

Odzysk i recykling opakowań
 
Sprawdź czy dotyczą Cię ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu opakowań oraz dlaczego warto wybrać naszą Organizację Odzysku. Kliknij przycisk poniżej i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Grupa EKO HARPOON

Grupa EKO HARPOON
 
Poznaj inne firmy Grupy EKO HARPOON. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 
 

Interpretacja dotycząca sposobu obliczenia opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014

W dniu 9 lutego br. Ministerstwo Środowiska opublikowałao na swojej stronie informację dotycząca sposobu obliczenia opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek rozliczania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych liczony jest za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez przedsiębiorcę do obrotu opakowań w tym roku.
 
W przypadku nieosiągnięcia wymaganych w 2014 roku poziomów odzysku i recyklingu przedsiębiorca jest zobowiązany do wyliczenia opłaty produktowej. W zależności od tego czy opakowania zostały wprowadzone w 2013 czy 2014 roku, odpowiednio rozlicza się również opłatę produktową. Opłatę oblicza się w odniesieniu do masy opakowań danego rodzaju (określonej w kilogramach), w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.
 
Jeśli chodzi o przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis związanej ze zwolnieniem na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (wprowadzających poniżej 1Mg opakowań) jako masę opakowań wprowadzonych do obrotu przedsiębiorca powinien uwzględnić masę z 2014 roku, ponieważ to w odniesieniu do tej masy opakowań przedsiębiorca zwolniony jest z części ustawowych obowiązków tj. osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, opłaty prodyktowej. 
 
23 czerwiec 2024
 
 
 
wykonanie eball EKO HARPOON Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Cząstków Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 05-152 Czosnów
NIP 7752611129